CHÍNH SÁCH

Thông báo hoạt động công ty ngày 29/8/2019

Chính sách vận chuyển

2019-10-10
I. PHẠM VI ÁP DỤNG - Đối tượng áp dụng: Tất cả Nhà phân phối, đại lý, khách hàng của công ty Ánh Dương. - Khu vực áp dụng: Ánh Dương có đội xe phủ khắp 64 tỉnh thành phố, sẽ vận chuyển, giao hàng đến tận...
Thông báo hoạt động công ty ngày 29/8/2019

Chính sách đại lý

2019-10-08
CHÍNH SÁCH CHUNG DÀNH CHO ĐẠI LÝ: CHIẾT KHẤU MUA HÀNG ĐỊNH KỲ: Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Quý đại lý sẽ được tham gia chương trình chiết khấu tốt nhất trên doanh số mua hàng dành riêng cho đại lý của...
Thông báo hoạt động công ty ngày 29/8/2019

Chính sách bảo hành

2019-10-08
I. BẢO HÀNH:  Bảo hành sản phẩm là: khắc phục những lỗi hỏng hóc, sự cố kỹ thuật xảy ra do lỗi của nhà sản xuất A. Qui định về bảo hành: - Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được...